Rezerwacje


Jak dokonać rezerwacje

Jak każda szanująca się firma organizująca imprezy plenerowe/integracyjne, wprowadziliśmy system "zadatkowania imprezy".

 

                              

           Kilka słów o systemie "zadatkowania imprezy"

 
Wysokość zadatku jest stała i wynosi 10zł od rezerwowanego kompletu sprzętu (np. zadatek dla grupy 20osobowej, wynosi 200zł)
zadatek przechodzi na poczet imprezy. Oznacza to, że klient płaci kwotę pomniejszoną o kwotę zadatku (np. Pakiet startowy 50zł - 10zł zadatku)
W przypadku gdy grupa zarezerwowała 20 kompletów, a na impreze stawi się grupa pomniejszona o pewną ilosc osób, kwota zadatku wysokości 10zł. za komplet przygotowany, a niewykorzystany podczas zabawy sprzęt, nie podlega zwrotowi i przechodzi na poniesiony koszt przygotowania imprezy.

 

Posiadamy profesionalnie przygotowany teren do gry ponad 1,5 h  ogrodzona siatką ( polana z lasem )

 

               Jak dokonać rezerwacje
Na samym początku szukamy wśród znajomych chętnych na grę.
Gdy nazbieramy chętnych ( min. 10 osób ) to dzwonimy pod nr 606670983 i dokonujemy rezerwacji na wolny termin oraz godzinę, która nam najlepiej pasuje.
Wpłacamy zadatek na konto bankowe:
ING Bank Śląski 90 1050 1605 1000 0092 1256 5833 w tytule wpisujemy rezerwacje terminu, godziny oraz dane rezerwującego lub dostarczamy zadatek osobiście.

                                                

                                                        Zapraszamy!!!